Ordinace praktické lékařky v Rájci

2017 / realizace / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Dotčený objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou, stavební úpravy řeší pouze část 1.NP, kde se nachází nebytové prostory. Dům se nachází v rámci původní řadové zástavby jednopodlažních a dvoupodlažních rodinných domů. Ze severovýchodu objekt bezprostředně sousedí s řadovým rodinným domem, z druhé strany přiléhá, později přistavěný a v rámci ulice uskočený, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Uliční fasádu tvoří původní obchodní parter v rámci 1.NP se vstupem do nebytových prostor a vstupem do bytové části ve 2.NP. Úroveň zahrady nacházející se jihovýchodně od objektu je oproti úrovni ulice o patro níž. Ke hmotě domu se sedlovou střechou směrem do zahrady přiléhá přístavba s plochou střechou v úrovni 1.NP a 1.PP.

KONCEPT

V rámci stavebních úprav dojde k dispozičním úpravám nebytových prostor. Dělící příčka mezi původními místnostmi bude vybourána a nová dispozice bude uzpůsobena dle požadavků provozu ordinace praktického lékaře. V přímé návaznosti na vstup z ulice je umístěno zádveří a z něj přístupná čekárna pro pacienty. Ordinace praktické lékařky je umístěna v zadní části domu přiléhající zahradě. Čekárna a ordinace praktické lékařky jsou propojeny středovou chodbou, z níž jsou přístupné také prostory WC pro pacienty a zázemí pro zaměstnance. Sesterna je přístupná přímo z čekárny a nepřímo přes středovou chodbu je propojená s ordinací praktické lékařky. Tím je vytvořen funkční okruh, kdy pacient v rámci vyšetření postupuje z čekárny do sesterny, dále do místnosti ordinace praktické lékařky a odchází středovou chodbou bez nutnosti procházet zpět sesternou a rušit tak případného dalšího pacienta. WC pro pacienty je přístupné ze středové chodby a stejně jako všechny ostatní prostory určené pro pacienty, je uzpůsobené bezbariérově. Zázemí pro zaměstnance sestává z denní místnosti, WC a úklidové místnosti.

FORMA

Fasádní výplň směrem do ulice tvořená prosklenými zdvojenými výkladci a vstupními dveřmi přibližně v polovině fasády bude nově opatřena větrací klapkou v prostoru čekárny pro pacienty. V rámci této úpravy budou nahrazeny taktéž vstupní dveře, bude však zachován jejich původní vzhled a členění. V jihozápadní fasádě ordinace praktické lékařky bude směrem do zahrady vybudovaný nový horizontální okenní otvor s vyvýšeným parapetem. Přístup do zahrady z této zadní místnosti bude naopak zazděn. Z důvodu lepšího přirozeného prosvětlení sesterny bude v horní části zdi mezi zádveřím a sesternou vybudovaný horizontální světlík. Vertikální prosklená interiérová výplň mezi zádveřím a čekárnou pro pacienty zajistí lepší vzájemnou přehlednost těchto prostor.