Rekonstrukce rodinného domu, Boskovice – Čížovky

2015 / realizace / autor: Studio Archanti – Martin Daněk / zahrada: Ing. Klára Stachová

Stávající stav

Objekt RD se nachází v rezidenční lokalitě s nadstandardní kvalitou prostředí pro bydlení. Místo je charakteristické poměrně dramatickou morfologií terénu a velkolepými výhledy, jimž dominuje pohled na zříceninu boskovického hradu.

Vlastní objekt RD je pravděpodobně modifikací typového atriového domu ze 70. let. Jde zjednodušeně řečeno o dům na půdorysu L, tvořeném třemi čtvreci. Z ulice se jeví stavba jako dvoupodlažní, ze zadní části pozemku pak jako přízemní. Tento způsob osazení je nepochybně promyšleným činem a spolu s jasným členěním zahradních úprav rozsáhlého pozemku má přímý vliv na největší kvalitu domu – kombinaci snadné přístupnosti, naprostého soukromí a maximálního kontaktu interiéru s exteriérem. Naopak největším minusem objektu je jeho (již nejméně jednou přestavěná) dispozice, jež spolu s nepůvodní přístavbou čtvrtého čtverce komplikuje a znepřehledňuje eleganci a funkčnost původního řešení. Technicky je dům celkově v dobrém stavu, nicméně s ohledem na soudobý standard bydlení již v mnohém morálně zastaralý, nemluvě o dnes již nedostatečných řešeních z hledika stavební fyziky a nakládání s energiemi.

Cílem návrhu tedy je rekonstruovat objekt tak, aby umožnil bydlení čtyřčlenné rodině v soudobém standardu, nadále těžil z kvalit vzrostlé zahrady a fungoval pokud možno co nejúsporněji.

Návrh

Úpravy dispozice reagují na rozdílné charakteristiky ploch pozemku, na něž jednotlivé místnosti navazují. Funkční zónování vychází ze stávajícího uspořádání. Hlavní trakt obsahuje klidovou zónu, kolmé křídlo je dispozičně zcela vyčištěno a je tvořeno jedním velkorysým obytným prostorem s kuchyní a jídelnou. Jde o strategické umístění, kdy se tento prostor otevírá k nejtimnější části zahrady („les“), zároveň je vizuálně propojen s horní části pozemku („dvůr“) a také s východní částí zahrady („sad“).

Celý objekt bude opatřen zateplením obvodových konstrukcí. Scelení fasád zateplením je důvodem pro jejich novou kompozici, v níž hrají nejdůležitější roli železobetonové konstrukce částečně či úplně zastřešených teras. Nová střecha je navržena jako plochá, extenzivně vegetační. Z důvodu rozdílých výšek podlah i výšek světlých je pro pozici střechy nad „čvrtým čtvercem“ uvažována vyšší niveleta. Výškové členění je pak využito pro zbudování střešní terasy, poskytující vůbec nejlepší výhled na boskovický hrad z celého pozemku.