Rekonstrukce rodinného domu, Brno – Řečkovice

2017 / realizace

Jedním z hlavních cílů stavebních úprav je zefektivnění dispozice přízemí, zvýšení kvality stávajících obytných místností a vytvoření nových obytných místností, to vše s ohledem na propojení interiéru se zahradou, která až doposud s domem nijak nekomunikovala, ačkoli nabízí potenciál uživatelského komfortu. Strategie by se dala snadno popsat ve třech krocích:

1) Odstranění přístaveb a vyčištění prostoru dvorku.

2) Revize dispozice původního domu, tak aby zajistila veškeré funkce s výjimkou centrální obytné místnosti.

3) Umístění přístavby s centrální obytnou místností do prostoru dvorku v přímé vazbě na zahradu.

Ad2) Dlouhá chodba za vstupem bude zkrácena vloženou místností WC a technické místnosti, kterou ukončuje nové schodiště tvaru L vedoucí do podkroví. Uliční trakt je rozčleněn na tři místnosti – pracovna, koupelna a šatna. Dvorní trakt je upraven na ložnici. Z obou traktů je odebrán komunikační pruh, chodba, která vede přímo až do přístavby. Přidanou hodnotou této komunikační osy je množství úložných prostor vzniklých tímto způsobem organice provozu. Sklep jako takový zůstává beze změn, mění se pouze způsob vstupu. Nové přímé schodiště vede podél jižní hranice pozemku, čímž dochází k uvolnění východní fasády. V podkroví bude schodiště ukončeno vestavbou s dveřmi, prostor podkroví nebude ani nadále uvažován jako obytná část. Součástí stavebních úprav by však mělo být řešení tepelných izolací v úrovni stropní konstrukce nad 1.NP. Fasády původního domu zůstanou bez kontaktního zateplení. Okenní otvory v pracovně a ložnici budou osazeny nadokenními kastlíky pro hliníkové žaluzie.

Ad3) V návaznosti na komunikační osu bude umístěna přístavba na severní hranici pozemku. Jedná se o přízemní hmotu s rovnou střechou, která obsahuje jeden centrální obytný prostor s kuchyní. Přístavba má dvě velká okna, jedno jižní z jídelní části směrem do dvorku se schodištěm do sklepa, druhé posuvné zabírá téměř celý východní štít přístavby a navazuje na venkovní terasu tvořenou dřevěnou palubou. Okolí přístavby s výjimkou dvorku u sklepa a terasy je uvažováno jako nezpevněná plocha s drenážní vrstvou určená k osázení zelení. Součástí pobytové terasy má být zachovaná stará třešeň. Přístavba je navržena jako systém dřevostavby s vloženou tepelnou izolací. Na dřevovláknitou desku kontaktního zateplení dřevostavby bude natažena fasádní minerální omítka. Podlaha v přístavbě i v původní části domu má být provedena jako litá (například polyuretan) na nové souvrství.