Kontakt

ING. ARCH. MARTIN DOLEŽEL
Autorizovaný architekt ČKA 04 379

Kancelář: náměstí 9. května 10, 680 01 Boskovice
IČ: 879 62 195
ID datové schránky: 5mm3kah