Profil

Architektonické studio MARTIN DOLEŽEL jsem založil v roce 2018.

Cílem našeho úsilí je zvyšování kvality vystavěného prostředí.

Tvůrčí proces chápeme jako hledání rovnováhy funkce a formy, která vede k harmonickému celku.

Preferujeme řešení adekvátní, vyvážená, udržitelná a pravdivá.

Pro naši práci je charakteristický individuální přístup, otevřenost a vůle stále se zlepšovat.

Nabízíme přípravu architektonických a urbanistických studií, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace a autorský dozor.