Profil

ING. ARCH. MARTIN DOLEŽEL

Jsem z Boskovic, žiju v Brně.

Mým posláním je architektura a urbanismus.

Dívám se, kladu otázky, hledám odpovědi, učím se.

Preferuji řešení adekvátní, vyvážená.

Vím, jak, zásadní je proč.

Kavárny i náměstí, ordinace i továrny.