Pavilon kultury, Osík

2022 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Sportovní areál obce Osík leží v údolí, v meandru říčky Desná, v těsné blízkosti obecní návsi. Kolem návsi, která pozoruje údolí shora, jsou koncentrovány i další budovy veřejné vybavenosti, jako škola, kulturní dům, hospoda a obchod. Dnešní sportovní areál obsahuje tenisové kurty a víceúčelová hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, dvě antukové hřiště na volejbal a dvojpodlažní budovu šaten, zázemím a ubytováním. Severozápadní část areálu je nevyužívaná a obsahuje krásné, vzrostlé kaštany a méně krásnou dřevěnou boudu, starý kiosek. Sportovní areál v průběhu roku hostí nejen sportovní, ale i kulturní akce, které však naráží na slabou vybavenost, zejména absenci větší kryté plochy.

KONCEPT

V obcích podobné velikosti, nebo i větších, je možné setkat se s místy, která jsou uzpůsobena pro konání tanečních zábav. Tato „tradiční“ typologie zpravidla obsahuje několik prvků, které jsou lépe nebo hůře, organizované kolem ústřední zpevněné plochy, tanečního parketu. Jedná se o kryté pódium, někdy se zázemím pro účinkující, sociální zázemí pro návštěvníky, místo pro sezení, obvykle ve formě laviček, a samozřejmě bar. Tyto areály byly většinou budovány ve vazbě na park, zámek nebo hřiště, podle místních podmínek. Autor si není vědom spisovného, ustáleného označení tohoto stavebního druhu, který je tolik typický pro místní venkov. Proto, a pouze, pro potřeby této studie zavádí označení pavilon.

Pavilon navíc lépe vystihuje organizaci jednotlivých funkčních elementů, protože jsou v tomto případě sdruženy pod jednu střechu. Záměrem tedy není vytvořit areál, ale stavbu v již existujícím areálu. Výhodou je úspora místa a vyšší komfort pro účastníky, zejména s ohledem na počasí. Nevýhodou je menší kapacita oproti venkovnímu, decentralizovanému, uspořádání. Plánovaná stavba má pojmout širokou škálu aktivit, od taneční zábavy přes menší oslavy až po divadelní představení.

Stavba je orientována tak, aby se volnou, delší stranou otevírala směrem do areálu sportovišť, kam může funkčně expandovat. Zadní strana je zastavěná funkčními kontejnery, které uzavírají areál a cloní okolní řídkou zástavbu rodinných domů. Kontejnery tvoří tři bloky – záchody, bar a zázemí pro účinkující. Největší část plochy tvoří taneční parket a místo pro sezení. Vše je překryto zelenou pultovou střechou, která se zvedá proti svahu, tak aby pojala zvýšené pódium. Střechu tvoří dřevěné lepené vazníky nesené ocelovými sloupy, konstrukci ztužují stěny pódia a kontejnery.