Výčep Na Stojáka na Pekařské v Brně

2014 / realizace / Ateliér TECL, s.r.o.

Jde o v pořadí druhý Výčep Na Stojáka, který vychází z konceptu první, úspěšné provozovny na Jakubském náměstí v Brně. Oba podniky se však liší, zejména atmosférou. Je to dáno tím, že Výčep na Pekařské je umístěn v suterénu, odpadá tedy přímý kontakt s prostorem ulice, ten je redukován pouze na pár oken s vysokým parapetem. Z tohoto specifika může těžit provoz, ten umožňuje například hudební produkci a delší provozní dobu s ohledem na hluk. Dalším rozdílem je konfigurace vnitřního prostoru, jde o několik vzájemně propojených klenutých prostor, přičemž každá z nich je jinak veliká a tvarovaná. Jediný prostor s rovným stropem je neprůchozí úzká místnost, která se nachází pod průjezdem historické budovy, kde se provozovna nachází. Výškové omezení dané původními klenbami determinovalo možnosti využití jednotlivých částí. Díky tomu mají jednotlivé „pokoje“ svůj charakter. Kde bylo možné prostory opticky propojit, se tak, alespoň částečně stalo. Zcela u vstupu je barová část, naproti novému schodišti. Za barem je malá přípravna, společně tvoří blok, který lze obejít přes navazující prostory směrem dozadu, kde je umístěný chladicí box, toalety a technické zázemí včetně zásobování ze dvora.