Dvě dětské ordinace, Boskovice

2020 / realizace / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

Kontext

Projekt řeší dva, na sebe navazující, objekty současně. V první fázi dojde ke konverzi bývalé hasičské zbrojnice, později prodejny, na dvě pediatrické ordinace. Následně ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu. Obě stavby se nachází ve slepé ulici, poblíž centra města, přičemž rodinný dům ukončuje uliční frontu. Oba objekty mají vstup z ulice, bývalá hasička i vjezd třemi garážovými vraty z vnitrobloku. Uvnitř vnitrobloku je sdílená manipulační dopravní plocha nevalné kvality.

ORDINACE

Původní hasička je přízemní, nepodsklepená, zděná stavba s pultovou střechou. Střecha se od okapu ve dvoře zvedá a vytváří tak dojem dvou plných podlaží směrem do ulice. Podkrovní prosto je pouze nad polovinou půdorysu, kde má střecha větší spád. Vzhledem k dřívějším dispozičním úpravám došlo k průhybu stropní konstrukce. Vzhledem k této skutečnosti a v rámci možnosti nástavby objektu v budoucnosti bude stávající strop odstraněn a nahrazen stropem novým. Stávající krov nebude tímto dotčen a bude nadále plnit svoji funkci. Nový strop je rozdělený na čtyři pole a je v malých rozpětích uložený na nových příčných nosných stěnách.

Dispozičně jsou obě ordinace zrcadlově totožné. Vstup pro pacienty obou ordinací je společný, zádveří slouží jako místo pro parkování kočárků. Prosklené stěny mezi zádveřím a čekárnami zajišťují optické propojení celé vstupní části. Do hmoty uvnitř dispozice objektu umísťujeme dvě kabiny WC pro imobilní, které jsou pro pacienty přístupné z obou čekáren. Na čekárnu navazuje samostatná místnost přípravny s příležitostným pracovním místem pro druhou sestru. Ordinace je přístupná přes přípravnu a je prosvětlena okny v uliční fasádě. Z ordinace je přístup do malého skladu a denní místnosti.  Ta je společná pro obě lékařky, stejně jako WC a úklidová místnost. Vstup pro personál je z ulice a včetně zádveří je společný pro obě ordinace.

RODINNÝ DŮM

Částečně podsklepený rodinný dům má dvě plná nadzemní podlaží a podkroví a je zastřešený asymetrickou sedlovou střechou. Stavební úpravy se týkají pouze 1. a 2. NP, kde vzniknou dva samostatné byty kategorie 3+KK s identickou dispozicí. Vstup do objektu zůstane stávající z ulice, stávající schodiště zachováváme jako vertikální komunikační osu, nově jsou vybudované v obou podlažích samostatné vstupy do bytů.  Hlavní obytná místnost s kuchyní je orientovaná směrem na jih do ulice; pokoj, ložnice a koupelna směrem na sever do klidného dvora. Fasády původní části domu zůstávají beze změn, jsou opatřeny kontaktním zateplením. Fasáda dvorní přístavby je členěná novými okenními otvory a dvěma terasami, hmota přístavby má plochou střechu.