Ordinace praktické lékařky, Rájec

2020 / realizace / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

Kontext

Dotčený objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou, stavební úpravy řeší pouze část 1.NP, kde se nachází nebytové prostory. Dům se nachází v rámci původní řadové zástavby jednopodlažních a dvoupodlažních rodinných domů. Ze severovýchodu objekt bezprostředně sousedí s řadovým rodinným domem, z druhé strany přiléhá, později přistavěný a v rámci ulice uskočený, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Uliční fasádu tvoří původní obchodní parter v rámci 1.NP se vstupem do nebytových prostor a vstupem do bytové části ve 2.NP. Úroveň zahrady nacházející se jihovýchodně od objektu je oproti úrovni ulice o patro níž. Ke hmotě domu se sedlovou střechou směrem do zahrady přiléhá přístavba s plochou střechou v úrovni 1.NP a 1.PP.

KONCEPT

V rámci stavebních úprav dojde k dispozičním úpravám nebytových prostor. Dělící příčka mezi původními místnostmi bude vybourána a nová dispozice bude uzpůsobena dle požadavků provozu ordinace praktického lékaře. V přímé návaznosti na vstup z ulice je umístěno zádveří a z něj přístupná čekárna pro pacienty. Ordinace praktické lékařky je umístěna v zadní části domu přiléhající zahradě. Čekárna a ordinace praktické lékařky jsou propojeny středovou chodbou, z níž jsou přístupné také prostory WC pro pacienty a zázemí pro zaměstnance. Sesterna je přístupná přímo z čekárny a nepřímo přes středovou chodbu je propojená s ordinací praktické lékařky. Tím je vytvořen funkční okruh, kdy pacient v rámci vyšetření postupuje z čekárny do sesterny, dále do místnosti ordinace praktické lékařky a odchází středovou chodbou bez nutnosti procházet zpět sesternou a rušit tak případného dalšího pacienta. WC pro pacienty je přístupné ze středové chodby a stejně jako všechny ostatní prostory určené pro pacienty, je uzpůsobené bezbariérově. Zázemí pro zaměstnance sestává z denní místnosti, WC a úklidové místnosti.

FORMA

Původní fasáda provozovny byla zdvojená, z vnější strany byly prosklené výkladce z ocelových profilů, směrem dovnitř dřevěné okenice, kterými se výloha obsluhovala. Pro špatný technický stav a tepelně technické parametry byly výplně odstraněny. Nahradily je pouze vnější výkladce z hliníkových profilů, které přebírají původní členění. Pouze u vstupu byly šikmé rámy nahrazeny kolmými kvůli nutnosti vytvoření zádveří. Vedle vchodových dveří vznikly dva zděné pilíře, obložené keramickým obkladem. Chromovaná lišta s profilací, která rámovala celý parter původní prodejny obuvi Baťa, je zachována. Horní část rámu, nad výkladci, byla určena pro umístění loga. Tato plocha byla původně nejspíš obložena bílým opaxitovým sklem, tento princip by měl být obnoven. V interiéru je použita jako výtvarný motiv hoblovaná OSB deska, kterou je celoplošně obložen komunikační koridor. Zbytek interiéru je spíše neutrální, bílý, na podlaze s keramickou dlažbou v teplém odstínu béžové.