Rodinný dům, Boskovice – Vinohrádky

2018 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová / zahrada: Ing. Klára Stachová

KONTEXT

Pozemek určený pro novostavbu rodinného domu se nachází v západní části zastavěného území města Boskovice, v části zvané Vinohrádky. Jak již název napovídá, jde o svažitou oblast s jižní expozicí, která je z jihu vymezena údolím, kde vede silnice II/150 a ze severu terénním zlomem, kde svah končí a volně přechází do polí a luk za průmyslovou zónou. Místo plánované stavby je zhruba uprostřed této oblasti, potkávají se zde fragmenty původní zahrádkářská kolonie s novou vrstvou, zcela nesystematicky rozmístěných, rodinných domů. Pozemek jako takový je velmi úzký a dlouhý, orientovaný po spádnici. Převýšení na délce pozemku je asi 10 metrů.

KONCEPT

Pro návrh domu jsou klíčové dvě základní okolnosti. První z nich je celková konfigurace pozemku, který je velmi úzký a svažitý, podélně i příčně od východu k západu. Druhou okolností je investorem požadovaný stavební program –  nad rámec běžného programu bydlení pro jednu rodinu je zde velká pracovna a velká garáž. Koncept umístění stavby a její členění vychází z rozhodnutí oddělit od sebe technickou část garáže a obytnou část, což umožňuje svobodnější výškové osazení obou hmot do terénu a optimalizaci rozsahu terénních prací. Garáž je o úroveň níže, kde necloní výhled do údolí z obytné části a výškově navazuje na suterén obytné části. V suterénu obytné části je vstupní hala a technické zázemí domu. Mezi garáží a domem je venkovní atrium, s krytým vstupem.

Dalším důležitým východiskem návrhu je řazení jednotlivých funkcí do série, za sebe. Ty jsou řazeny podél východní hranice při respektování základního odstupu od opěrné zdi teras sousedního domu. Všechny obytné místnosti jsou tedy orientovány na západ, po směru svahu do střední části zahrady, kde je velká pobytová terasa. Pouze pracovna je orientována na jih, kde vytváří průčelí na výšku dvou pater. Podélným umístěním štíhlé hmoty stavby zůstává i velmi úzký pozemek průchozí a jednotlivé části zahrady jsou provozně i kompozičně propojené. Obě základní hmoty – dům i garáž, jsou kompaktní, s plochou střechou. Důvodem je redukce výšky stavby nad úroveň svahu, stavba nevytváří optickou bariéru v rámci pozemku ani v rámci území. Kompozičně se uplatňuje prvek masivní podnože (technická část) zapuštěné ve svahu, na které spočívá odlehčená kubická hmota obytné části. Ta je ukončená asymetrickým přesahem střechy směrem k pobytovým částem zahrady.