Rekonstrukce rodinného domu na Boskovicku

KONTEXT Místo stavby je charakteristické poměrně dramatickou morfologií terénu a velkolepými výhledy. Vlastní objekt RD je pravděpodobně modifikací typového atriového domu ze 70. let. Jde zjednodušeně řečeno o dům na půdorysu L, tvořeném třemi čtverci. Z ulice se jeví stavba jako dvoupodlažní, ze zadní části pozemku pak jako přízemní. Tento způsob osazení je nepochybně promyšleným […]

Vesnický dům u Boskovic

KONTEXT Podobu nového domu zásadně ovlivňuje několik faktorů, což činí celé zadání poměrně náročným, avšak velmi zajímavým. Jde zejména o velké převýšení, které na malém pozemku činí více jak šest metrů. Dále nárožní pozice, protože stavba uvozuje dvě slepé ulice a sousední se dvěma křižovatkami. Dalším specifikem pozemku je skalní svah, který uzavírá pozemek z celé […]

Pavilon kultury, Osík

KONTEXT Sportovní areál obce Osík leží v údolí, v meandru říčky Desná, v těsné blízkosti obecní návsi. Kolem návsi, která pozoruje údolí shora, jsou koncentrovány i další budovy veřejné vybavenosti, jako škola, kulturní dům, hospoda a obchod. Dnešní sportovní areál obsahuje tenisové kurty a víceúčelová hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, dvě antukové hřiště na volejbal a dvojpodlažní budovu […]

Rekonstrukce rodinného domu, Lhota

KONTEXT Stavení se nachází na jihozápadním okraji obce a je součástí původní vesnické zástavby. Jižní štít navazuje na sousední rodinný dům, severní štít je volný, protože v tomto místě je uliční čára přerušena úzkou zahradou. Stavba je tvořena dvěma hmotami. Podél ulice je umístěna hlavní, obytná hmota s průjezdem. Kolmo k ní je umístěna nízká, hospodářská část s chlívy […]

Rodinný dům, Strážnice

KONTEXT Urbanistický kontext dané ulice tvoří původní řadová zástavba, která je charakteristická sedlovými střechami obytné části, s okapy podél uliční čáry, a kolmými, hospodářskými trakty. Řetězením tohoto principu vznikají dvorky u každého domu, které jsou zpravidla přístupné průjezdem z ulice. Převládající výšková hladina okolní zástavby je přízemí s podkrovím. Pozemek stavby obsahoval přesně takové stavení, které však bylo […]

Roubenka v Orlických horách

Kontext Stará roubenka je umístěna zcela mimo zastavěné území obce. Je izolovaně umístěna na rozlehlé louce v nadmořské výšce 560 m. n. m. a je součástí CHKO Orlické hory. Lineární stavba kopíruje vrstevnici, s tím, že štíty mají zhruba severojižní orientaci. Západní, vstupní fasáda se otvírá do údolí, východní fasáda je z části zapuštěná do svahu. Chalupa je a […]

Modřínová sauna v zahradě

Kontext Majitelé rodinného domu oslovili zahradní architektku, aby pro ně navrhla celkovou úpravu zahrady. Návrh zahrady přináší zcela nové prostorové uspořádání, terénní úpravy, koupací jezírko, pobytovou terasu, trávník, vyvýšené záhony a veškeré výsadby. Jedním z požadavků bylo i umístění sauny se zázemím. Zde teprve začíná náš příběh o modřínové sauně… KONCEPT Stavba je v podstatě nízký kvádr […]

Víkendový dům na Boskovicku

Kontext Vesnice má, z větší části, zachovanou původní urbanistickou strukturu, se staveními, které lemují náves a z ní vycházející dvě cesty. Patrná je i záhumenní cesta a staré kamenné stodoly. Pozemek stavby leží na jižním okraji zastavěného území, v těsné blízkosti návsi. Je svažitý, směrem na západ, kde se otevírá pohled do údolí boskovické brázdy. Z druhé strany je […]

Rodinný dům, Hronov

Kontext Podél severní hranice pozemku vede historická cesta, která dnes slouží pouze jako příjezd k několika málo sousedním stavením. Původní zástavbu, v tomto místě, tvořil statek, který obsahoval několik hospodářských stavení. Hospodářské stavby, spolu s výraznou obytnou budovou, byly orientovány kolem dvora. Celý soubor byl umístěn na zvýšené terénní terase, která byla vymezena vysokou kamennou zdí vůči, níže […]

Dvě dětské ordinace, Boskovice

Kontext Projekt řeší dva, na sebe navazující, objekty současně. V první fázi dojde ke konverzi bývalé hasičské zbrojnice, později prodejny, na dvě pediatrické ordinace. Následně ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu. Obě stavby se nachází ve slepé ulici, poblíž centra města, přičemž rodinný dům ukončuje uliční frontu. Oba objekty mají vstup z ulice, bývalá hasička i […]