Roubenka v Orlických horách

Kontext Stará roubenka je umístěna zcela mimo zastavěné území obce. Je izolovaně umístěna na rozlehlé louce v nadmořské výšce 560 m. n. m. a je součástí CHKO Orlické hory. Lineární stavba kopíruje vrstevnici, s tím, že štíty mají zhruba severojižní orientaci. Západní, vstupní fasáda se otvírá do údolí, východní fasáda je z části zapuštěná do svahu. Chalupa je a […]

Modřínová sauna v zahradě

Kontext Majitelé rodinného domu oslovili zahradní architektku, aby pro ně navrhla celkovou úpravu zahrady. Návrh zahrady přináší zcela nové prostorové uspořádání, terénní úpravy, koupací jezírko, pobytovou terasu, trávník, vyvýšené záhony a veškeré výsadby. Jedním z požadavků bylo i umístění sauny se zázemím. Zde teprve začíná náš příběh o modřínové sauně… KONCEPT Stavba je v podstatě nízký kvádr […]

Víkendový dům na Boskovicku

Kontext Vesnice má, z větší části, zachovanou původní urbanistickou strukturu, se staveními, které lemují náves a z ní vycházející dvě cesty. Patrná je i záhumenní cesta a staré kamenné stodoly. Pozemek stavby leží na jižním okraji zastavěného území, v těsné blízkosti návsi. Je svažitý, směrem na západ, kde se otevírá pohled do údolí boskovické brázdy. Z druhé strany je […]

Rodinný dům, Hronov

Kontext Podél severní hranice pozemku vede historická cesta, která dnes slouží pouze jako příjezd k několika málo sousedním stavením. Původní zástavbu, v tomto místě, tvořil statek, který obsahoval několik hospodářských stavení. Hospodářské stavby, spolu s výraznou obytnou budovou, byly orientovány kolem dvora. Celý soubor byl umístěn na zvýšené terénní terase, která byla vymezena vysokou kamennou zdí vůči, níže […]

Kyber-funkcionalismus: Interiér bytu, Brno

KONTEXT Řešený byt kategorie 2+1 se nachází v bytovém domě, který byl postaven v roce 1937, jeho autory jsou architekti František Václavek a Eduard Göttlicher. Lineární pětipodlažní hmota má severojižní orientaci a sedlovou střechu. Vnější forma domu i racionální dispozice nájemního domu s malými byty odkazuje k meziválečné době vzniku, v Brně silně ovlivněné funkcionalismem. […]

Rodinný dům, Boskovice – Rovná

KONTEXT Pozemek určený k realizaci rodinného domu je součástí lokality Rovná, která se nachází v jihozápadní části zastavěného území města Boskovice. Jedná se o rozvojovou plochu, na kterou byla v roce 2018 zpracována územní studie. Z hlediska terénní topografie jde o hřbet táhnoucí se na sever od návrší Rovná, který odděluje dvě údolí – východní, kde leží Boskovice, a […]

Rekonstrukce rodinného domu, Boskovice

KONTEXT Ulice Švermova je v kontextu města Boskovic zcela unikátní, jde totiž o komplexní urbanistické řešení z počátku 20. století. Nová městská ulice, zakončená dominantou historizující budovy gymnázia z roku 1903 v prostoru Palackého náměstí, byla vymezena rodinnými domky s prvky lidové architektury a měla stromořadí. Z původní podoby domků, které vytvářely architektonicky kompaktní soubor, se do dneška příliš nedochovalo, čest […]

Rodinný dům, Boskovice – Vinohrádky

KONTEXT Pozemek určený pro novostavbu rodinného domu se nachází v západní části zastavěného území města Boskovice, v části zvané Vinohrádky. Jak již název napovídá, jde o svažitou oblast s jižní expozicí, která je z jihu vymezena údolím, kde vede silnice II/150 a ze severu terénním zlomem, kde svah končí a volně přechází do polí a […]

Ordinace praktické lékařky v Rájci

KONTEXT Dotčený objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou, stavební úpravy řeší pouze část 1.NP, kde se nachází nebytové prostory. Dům se nachází v rámci původní řadové zástavby jednopodlažních a dvoupodlažních rodinných domů. Ze severovýchodu objekt bezprostředně sousedí s řadovým rodinným domem, z druhé strany přiléhá, později přistavěný a v rámci ulice uskočený, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Uliční fasádu tvoří […]

Rekonstrukce rodinného domu, Brno – Řečkovice

Jedním z hlavních cílů stavebních úprav je zefektivnění dispozice přízemí, zvýšení kvality stávajících obytných místností a vytvoření nových obytných místností, to vše s ohledem na propojení interiéru se zahradou, která až doposud s domem nijak nekomunikovala, ačkoli nabízí potenciál uživatelského komfortu. Strategie by se dala snadno popsat ve třech krocích: 1) Odstranění přístaveb a vyčištění […]