Rodinný dům, Strážnice

2022 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Urbanistický kontext dané ulice tvoří původní řadová zástavba, která je charakteristická sedlovými střechami obytné části, s okapy podél uliční čáry, a kolmými, hospodářskými trakty. Řetězením tohoto principu vznikají dvorky u každého domu, které jsou zpravidla přístupné průjezdem z ulice. Převládající výšková hladina okolní zástavby je přízemí s podkrovím. Pozemek stavby obsahoval přesně takové stavení, které však bylo kompletně odstraněno již dříve, pro celkově špatný technický stav. Takto vzniklá proluka je vymezena štíty sousedních rodinných domů. V zadní části pozemku je zahrada, která obsahuje pár drobných staveb, jako klenutý sklep a betonovou jímku, a několik vzrostlých stromů, zejména lípu a ořech.

KONCEPT

Prostorové uspořádání nového rodinného domu opět vychází z lokálních principů. Tedy, hlavní hmota se sedlovou střechou je podél uliční čáry a nízká hmota je směrem do dvora. Rozdíl oproti starému konceptu spočívá zejména v tom, že funkční náplň jednotlivých částí je velmi odlišná a tím pádem i proporce a výraz dvorní části. Hlavním východiskem směrem z ulice je zacelení uliční fronty s použitím, pokud možno, pouze místních výrazových prostředků. Zatímco směrem ze zahrady je žádoucí vytvořit velkorysý obytný prostor a funkční dvůr s použitím soudobých prostředků. Obytný prostor, který by maximálně komunikoval se zahradou, opticky i provozně, a zároveň umožňoval praktické využití dvora a zahrady ve vazbě na průjezd, který je ponechán v původní stopě.

PROGRAM

Polovinu plochy přízemí uliční hmoty zaujímá průjezd, který obsahuje dílnu, skladovací prostory a vstup do obytné části. Průjezd je přizpůsoben i pro parkování auta, aniž by došlo k omezení vstupu do domu nebo do dvora. Vstup do obytné části tvoří zádveří, na které navazuje krátká podélná chodba. Z chodby se vchází do pracovny, která je orientována na sever, do ulice, dále do technické místnosti, na WC, na schodiště a do hlavní obytné místnosti. Přízemní, dvorní trakt obsahuje hlavní obytnou místnost s kuchyní, krbem a skrytým vstupem do velké spíže. Téměř celou jižní, zahradní, fasádu zaujímá velké okno s průchodem na krytou terasu. V podkroví je ložnice, koupelna s WC a velký pokoj, které je možné rozdělit na dva menší pokoje. Z prostoru u schodiště ústí vikýř směrem na plochou střechu dvorní přístavby, který prosvětluje schodiště shora.

FORMA

Uliční fasáda je střídmá a tradičně členěná. Kromě trojdílných dřevěných vrat do průjezdu obsahuje dvě okna do pracovny. Okna jsou dřevěná, dvoukřídlá s nadsvětlíkem. Plocha fasády, provedená ve světlé omítce, je doplněná světlými šambránami kolem otvorů a modrým soklem, s odkazem na lidovou architekturu slovácka. Na střeše je režná keramická krytina a trojice střešních oken, které jsou ústupkem, z jinak tradičního pojetí uliční fasády. Z původní stavby se dochovalo velké množství pálených cihel (zbytek stavby byl z kotovic), které budou použity jako fasádní obklad dvorní přístavby i jako dlažba kryté terasy. Režné cihly tvoří jednotící výtvarný prvek celé dvorní části. Nad dvorní přístavbou je plochá střecha s vegetačním souvrstvím, která vytváří přesah směrem do zahrady v celé šířce pozemku. Lehká dřevěná střecha rámuje dvorek a propojuje plochy z režných cihel. Jižní střešní rovina podkroví obsahuje vikýř a má být osazena fotovoltaickými panely a střešními okny do pokoje v podkroví.