Vesnický dům u Boskovic

2023 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Podobu nového domu zásadně ovlivňuje několik faktorů, což činí celé zadání poměrně náročným, avšak velmi zajímavým. Jde zejména o velké převýšení, které na malém pozemku činí více jak šest metrů. Dále nárožní pozice, protože stavba uvozuje dvě slepé ulice a sousední se dvěma křižovatkami. Dalším specifikem pozemku je skalní svah, který uzavírá pozemek z celé západní strany a vytváří zároveň limity i příležitosti, zejména pro řešení venkovních ploch a zahrady.

KONCEPT

Nový dům neopakuje původní pozici obytné části domu, která kopírovala úzkou severní uličku. Toto schéma se ukázalo být neužitečné z mnoha objektivních důvodů. Severní hranice je volná, nezastavěná, s tím, že konturu uličního profilu drží zeď oplocení, která v nárožní přechází obloukem do jižní ulice. Stavba je urbanisticky vztažena k jižní ulici, kde navazuje na uliční frontu, která je jasně čitelná. Stavba má dvě výškové úrovně, které reagují na převýšení pozemku i ulice. Spodní podlaží je z velké části podzemní a umožňuje zřídit vjezd a vstup. Horní podlaží je obytné a navazuje provozně i opticky na prostor zahrady. Hmota domu je jednoduchá, lineární s šikmou střechou. Tradiční tvarosloví i použité materiály se snaží respektovat vesnický kontext.

PROGRAM

Podzemní podlaží má technický a provozní charakter. Kromě dvou krytých parkovacích stání obsahuje sklepní prostory, technické zázemí domu a pracovnu. Toto podlaží obsluhuje spodní část zahrady a komunikuje s ulicí. Po vnitřním nebo vnějším, terénním schodišti se vstupuje do obytného podlaží, jehož celou střední část zaujímá velký obytný prostor otevřený do dřevěného krovu. Z hlavní obytné místnosti se vstupuje na velkou zahradní terasu orientovanou na západ a tedy i ke skalní stěně, která opticky rámuje prostor zahrady při pohledu z domu. U jižního štítu je ložnice s vlastní koupelnou a šatnou, u severního štítu je pokoj a sdílená koupelna.

FORMA

Hmota domu je jednolitá, omítnutá ve světlém přírodním odstínu. Obě podélné fasády, dvorní i uliční, jsou doplněné motivem svislého dřevěného obkladu. Na dvorní fasádě plocha obkladu sdružuje velké okno obytné místnosti u terasy a okno koupelny. Tak vznikají dvě geometricky definované plochy omítky, vodorovná a svislá v místě, kde je dům dvoupodlažní. Směrem do ulice tvoří obklad horizontální plochu pod okapem jako kompoziční protiváhu ustupující fasádě suterénu, která obsahuje garážová vrata a krytý vstup.