Parter městského domu na Lidické v Brně

2016 / realizace / Ateliér TECL, s.r.o. / foto: Tereza Melicharová

POPIS STAVBY

Objekt je typickým příkladem řadového městského empírového domu se střídmým členěním a nízkou atikou. Symetricky organizovaná stavba má čtyři nadzemní podlaží. Na parter, kde jsou dva nebytové prostory rozdělené dlouhým průjezdem, navazují tři obytná podlaží. Fasáda obytné části je původní s okny zdobenými štukovými římsami a frontony lineární i segmentové geometrie. Z původní fasády parteru pod římsou nezbylo nic, jelikož byla v minulosti upravována do dnešní podoby nevalné kvality. Levá část je členěna pilířem na velké okno bez parapetu a zapuštěný vstup, portál je obložen zeleným ocelovým plechem s výraznou stříškou, vizuálně se tato forma odkazuje k období postmoderny. Pravá část obsahuje pouze jeden velký výkladec, nejspíš je to výsledek stavebních úprav, v rámci kterých byl osazen nový nosník a vybourány všechny podpory obvodové zdi. Tato polovina je obložena šedým ocelovým plechem a členěna okenními rámy na pět stejných polí. Průjezd je klenebními pásy a pilíři rozdělen na čtyři pole, nad kterými je „pruská“ klenba.

POPIS OPRAV

Vzhledem k tomu, že parter nemá architektonickou hodnotu a je celkově technicky i morálně zastaralý, bude pojednán zcela nově. Stavební podstata se nemění, otvory ve zdivu budou zachovány, fasáda zbavena obkladů. Oba nebytové prostory budou nově zarámovány výkladci v líci fasády se zapuštěnými vstupy, symetricky vůči ose fasády. K tomu bude použit soudobý systém hliníkových profilů s izolačním dvojsklem v antracitovém odstínu. Nad prosklenou částí budou oplechované panely ve stejném odstínu jako rámy nahoře, pod štukovou římsou ukončené předsazeným ocelovým kastlíkem sluneční markýzy. Pod kastlíkem je v hliníkové liště LED pásek, který reklamní štít osvětluje z vrchu. Pilíře na obou koncích fasády a střední část kolem průjezdu bude obložená kamennými deskami z travertinu. Z důvodu velkého namáhání bude ostění nových vrat průjezdu a obloženo ocelovým plechem, který zároveň chrání rohy z kamene. Původní štuková římsa bude opravena a opatřena novým oplechováním. Oprava obnáší i řešení dešťových svodů, levý bude v rozsahu parteru schován pod kamenný obklad, pravý vedený v drážce bude vyměněn za nový. V průjezdu budou opraveny omítky a provedena výmalba odolná vůči vlhkosti a mechanickému opotřebení. Na betonovou podlahu průjezdu bude provedena vyrovnávací vrstva a keramická dlažba s vysokou odolností a protiskluzem v šedém odstínu. Navýšení úrovně podlahy napomůže spádování směrem ven na obou koncích. V průjezdu budou vyměněny dvířka a mřížky na původních pozicích za nové. Nově bude řešeno osvětlení stěnovými přisazenými svítidly ve všech polích.