Víkendový dům v Boskovicích

2016 / v realizaci

Základní myšlenka by se dala popsat jako „očištění a jemná adice za účelem rehabilitace místa.“

Celková kompozice je tvořena dvěma podélnými hmotami na půdorysu nepravidelného obdélníka – horní původní a spodní nové.

Horní, původní hmota, která kopíruje severní hranici pozemku, bude zbavena střechy a ponechána v tvarově čistější formě. Její uliční fasáda a oba štíty budou ponechány v původním charakteru – nemění se otvory, fasádní omítka bude obnovena. Uvnitř budou odstraněny příčky a podlahy aby je nahradila nová vnitřní dispozice. Hmota zůstane přízemní s novou plochou střechou. Jednoduše řečeno – do původního obvodového pláště ze smíšeného zdiva – kamene a cihel, bude vetknuto nové jádro. Hrubé fasádní omítky tří stávajících obvodových zdí budou v neutrálních odstínech velmi světle béžové až šedé. Nová ustupující dvorní fasáda bude řešená jako sendvičová stěna na bázi dřevostavby se zavěšenou dřevěnou fasádou.

Spodní nová hmota bude vložena do prostoru vyčištěného dvorku – přistavěna k horní původní hmotě. Stávající montované dvorní přístavby budou zcela odstraněny s výjimkou vstupu do sklepa a obvodové kamenné zdi. Nová hmota přístavby kopíruje ve vzdálenosti 1 metr stávající dvorní fasádu, v tomto prostoru vzniká komunikační a obslužný koridor. Dnešní dvorek je směrem do zahrady výškově vymezen nízkou kamennou zídkou. Přístavba je koncipována jako přízemní dřevostavba s plochou střechou a zavěšenou dřevěnou fasádou, de facto obytný kontejner. Vnitřní dispozice je stejně jako u horní hmoty řešena co nejjednodušeji, tak aby vnitřní prostor byl maximálně variabilní a vzhledem k minimální zastavěné ploše pokud možno jednolitý – velkorysý. Na střeše je terasa ve formě lehké paluby navazující provozně na horní hmotu.

Oba obytné kontejnery obsahují vlastní WC, koupelnu, kuchyňku a prostor pro spaní – v základě pro dvě osoby. Oba kontejnery jsou propojeny přes terasy venkovním schodištěm.