Rodinný dům, Boskovice – Rovná

2019 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Pozemek určený k realizaci rodinného domu je součástí lokality Rovná, která se nachází v jihozápadní části zastavěného území města Boskovice. Jedná se o rozvojovou plochu, na kterou byla v roce 2018 zpracována územní studie. Z hlediska terénní topografie jde o hřbet táhnoucí se na sever od návrší Rovná, který odděluje dvě údolí – východní, kde leží Boskovice, a západní, které se otvírá do Boskovické brázdy u obce Mladkov. Svah, na kterém je postupně realizován obytný soubor, má jihovýchodní orientaci, a tedy skvělý výhled na Boskovice.

KONCEPT

Způsob jakým je hmota domu osazena na pozemku a jak je definovaná, vychází ze dvou principů. Prvním principem je přirozená svažitost pozemku. To vedlo k rozhodnutí rozdělit dům na dva objemy – horní výškově navazuje na ulici a spodní na zahradu. Dělení na dvě části se odráží i ve funkčním zónování, horní sekce obsahuje garáž a blok dětských pokojů, spodní sekce obsahuje společenskou zónu domu a blok ložnice rodičů. V podstatě obě části mohou fungovat samostatně.

Druhým principem návrhu je způsob, jakým jednotlivé fasády reagují na své okolí. Uliční fasáda je uzavřená, navazuje na uliční čáru a funguje hlavně urbanisticky. Protilehlá, jihozápadní, fasáda má zcela odlišný výraz, protože se otevírá do zahrady a „nasává“ výhled na město do interiéru hlavní obytné místnosti. Fasáda v obytné místnosti stupňovitě ustupuje dovnitř a pod přesahem ploché střechy vzniká krytá terasa. Severovýchodní fasáda obsahuje pouze vstup do zahradního skladu, jinak je zcela slepá. Z druhé strany je odstup od hranice větší a přilehlá fasáda obsahuje okna dětských pokojů a ložnice.

FUNKCE A FORMA

Uliční, vstupní hmota obsahuje garáž pro dvě auta, zádveří, dva dětské pokoje, koupelnu, samostatné WC a chodbu, která umožňuje průhled mezi spodní a horní úrovní, na chodbu příčně navazuje krátké schodiště. Největší část spodní hmoty zaujímá hlavní obytná místnost, která je zónovaná na kuchyni s jídelnou a část s pohovkou a krbem. Ložnice, šatna a koupelna tvoří samostatný blok, přístupný z hlavní obytné místnosti, kolem krbu.

Z ulice i ze zahrady stavba působí jako nízký, dlouhý kvádr, nahoře kompozičně odlehčený horizontálou přesahu ploché střechy. Na fasádách je použito jednotného povrchu – hrubá omítka ve světle šedo-hnědém přírodním odstínu. Pod přesahy střech u vstupu a na terase, tedy tam, kde se předpokládá zvýšený pohyb uživatelů, je omítka strukturální. Přesahy střech mají podhled z dřevěných latí.