Revitalizace Kruhovského mlýna

2017 / ideový návrh / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

Místo obklopené lesy. Louka, rybník, topoly.
Mlýn, který tu byl, který sloužil.
Torzo, které pomalu mizí.
Místo, které si bere příroda zpět.

Zastavit ten proces, změnit jeho směr.
Nekřičet, ale šeptat.
Dát novou šanci, vdechnout život.
S respektem ke starému, s respektem k přírodě.

Stát se pozorovatelem v kulisách minulosti.
Být divákem a současně se stát součástí příběhu.
Prolínáme a propojujeme.
Kdo je herec? Kdo je divák? Je to důležité?