Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

2016 / vyzvaná soutěž / spoluautor: Ing. Anna Tomšejová / 2. místo

PŘÍBĚH PARKU

Společným vodítkem po formu parku je atmosféra bývalých lázní/plovárny, která byla několik posledních desetiletí zcela zapomenuta. Návrat k období plovárny jako k období, kdy v místě tepal život a bylo veselo. V místě je tedy záměr vybudovat park, který bude reminiscencí na původní plovárnu s náhonem od řeky. Místo bazénu mírně zahloubený trávník, místo náhonu rytmicky se opakující stěny z živého plotu. Skotačení a bujarost se v návrhu odehrává na hlavní zahloubené pobytové louce, která se v případě pořádání kulturních akcí může stát jevištěm. Odpovědí, tedy hledištěm, jsou trávníky exponované jižně. Při pohledu z nich směrem k hlavnímu trávníku je v pozadí dvojí stafáž. V prvním plánu je stromořadí, které v létě příjemně uleví stínem návštěvníkům, a v druhém plánu nízký živý plot, který prostor uzavírá a cloní od tramvajového tělesa. Pobytovost parku zvyšuje kavárna a sociální zařízení, které v budoucích letech mohou ustoupit zástavbě, která by vymezila Mendlovo náměstí z východní strany. Niky ve fasádě přízemí panelového domu v řešeném území poslouží jako galerie historických fotografií. Součástí návrhu je i poloveřejná zahrada s dětským hřištěm v zcela novém kabátě.

PROVOZNÍ SCHÉMA

K návrhu bylo přistupováno tak, aby celá plocha parku i zahrady byla pohodlně přístupná, a to i za nepříznivého počasí. V místě nejvyššího provozu jsou navrženy zpevněné plochy z betonové dlažby, zejména v ploše chodníku u tramvajové zastávky, která je rozšířena, vzhledem ke koncentraci cestujících. Plochy pro provoz nižší zátěže jsou navrženy z mlatového povrchu a nacházejí se ve větší míře v parkové části. Z dnešního stavu je patrné, kde si řešené území žádá legitimizaci provozních tras. Ty nejtenčí jsou navrženy jako cestičky ze samostatně ložených betonových šlapáků. V místě terénních převýšení jsou pohodlné schody nebo bezbariérové rampy se sklonem mezi 5-6 %. V prostoru se počítá s příjezdem záchranářských vozidel jak z jižního cípu řešeného území, tak ze severního cípu řešeného území. Tyto cesty jsou ve schématu vyznačeny přerušovanou čárou.

VEGETAČNÍ PRVKY

Celé řešené území je koncipováno z hlediska vegetačních úprav značně jednoduše vzhledem k charakteru parku. V první řadě budou odstraněny některé dřeviny, ve schématu jsou znázorněny žlutou barvou. Jedná se zejména o jedince poškozené. Některé nepříliš hodnotné dřeviny jsou odstraňovány vzhledem k tomu, jak by bylo náročné je udržet při rekonstrukci parku. To se však netýká velkého dubu, který je pro plochu charakteristický. V tomto případě bude návrh terénních úprav i způsob provedení povrchů velice důkladně a specificky projektován a proveden za přítomnosti odborníků. V situaci jsou modře vyznačeny stromy, které jsou v území ponechány. Zelenou barvou jsou vyznačeny nově vysazené dřeviny. Plochy trávníku jsou založeny převážně jako rekreační trávník, který je optimálním průmětem mezi odolností a produkcí travní hmoty. V místě, kde je navržen přístup vozidel záchranné služby, je navržen zpevněný štěrkový trávník, který i za vlhkého počasí udrží povrch zpevněný a nehrozí tedy zapadnutí vozidla.

TECHNICKÉ PRVKY

Odolnost je charakteristickou vlastností veškerého užitého mobiliáře. Jako povrch se nejčastěji objevuje pozinkovaná ocel. Do parku i zahrady je navrženo dostatečné množství lavic z ocelové pásoviny a kulatiny a odpadkových košů z ocelového plechu. V zahradě je nové dětské hřiště s kovovými herními prvky a přístřeškem z textilní membrány. Součástí nového technického vybavení jsou i parková svítidla podél nejvíce užívaných pěších tras. Kavárna je doplněna o svítící textilní lampiony. Další svítidla jsou zabudována do „startovacích bloků“ kolem hlavního pobytového trávníku. Tato svítidla mají za cíl vytvořit působivou noční atmosféru a podtrhnout ideu plovárny. Betonové „startovací bloky“ ukrývají i wi-fi routery a reproduktory. Jeden set stojanů na jízdní kola se nachází u kavárny. Kavárna a WC jsou modulárními kontejnery, které je možné využít i v jiném prostoru v případě, že by bylo rozhodnuto o umístění zástavby, která by uzavřela blok. Stěny kontejnerů jsou opatřeny jednoduchou grafikou. Návrh řešení zpevněných ploch je popsán společně s provozními vztahy.