Rekonstrukce rodinného domu, Boskovice

2018 / studie / spoluautor: Ing. arch. Eva Hrubanová

KONTEXT

Ulice Švermova je v kontextu města Boskovic zcela unikátní, jde totiž o komplexní urbanistické řešení z počátku 20. století. Nová městská ulice, zakončená dominantou historizující budovy gymnázia z roku 1903 v prostoru Palackého náměstí, byla vymezena rodinnými domky s prvky lidové architektury a měla stromořadí. Z původní podoby domků, které vytvářely architektonicky kompaktní soubor, se do dneška příliš nedochovalo, čest výjimkám.

Jde o přízemní zděnou stavbu na půdorysu čtverce 12×12 metrů, s valbovou střechou s neobytným podkrovím. Dům je částečně podsklepený a má zvýšené přízemí na kamenném soklu, v ulici typické a zároveň původní řešení. Přízemní hmota svými proporcemi odkazuje k době vzniku, avšak výtvarné prvky neobsahuje a je čistě utilitární.

KONCEPT

V první fázi má být pozemek uvolněn odstraněním přístaveb u rodinného domu, konkrétně verandy, hospodářských stavení a původních zdí dvorku. Přízemí původní hmoty bude upraveno na společenskou zónu domu a samostatný byt pro prarodiče, přičemž obvodové a vnitřní nosné zdi zůstanou ponechány. Cílem je zároveň propojit západní fasádu v maximální míře se zahradou, opticky i provozně. Na velký obývací pokoj s kuchyní navazuje předsazená terasa. Nad přízemím bude proveden nový strop a celé nové obytné podlaží s klidovou zónou domu. Nástavba má valbovou střechu s asymetrickým hřebenem. Směrem od centra města, které je výše položené, je šikmá střecha viditelná a kompozičně navazuje na okolní tradiční zástavbu. Směrem od nádraží stavba působí kubicky a více soudobě. Střešní nástavba je vizuálně oddělená ponechanou korunovou římsou od původní části.

Podél severozápadní hranice pozemku je umístěna nová přízemní hmota technické části, která opticky uzavírá prostor zahrady a cloní sousední bytový panelový dům. Mezi domem a technickou částí je pobytová zahrada. Přední části zahrady, směrem do ulice, jsou koncipovány jako zelené clony sloužící ke zvýšení soukromí bez nutnosti budovat vysoké zdi.

FUNKCE A FORMA

Formálně obsahuje řešení tři přístupy.

Zaprvé, původní část domu, která má mít tradiční výraz. To znamená kamenný sokl, štuková omítka a plastická římsa ve světlém přírodním odstínu, směrem do ulice vertikální otvory doplněné o šambrány tvořené rozdílnou strukturou omítky a dřevěné výplně otvorů v modré barvě.

Zadruhé, střešní nástavba, která je soudobá. Velikosti a pozice oken jsou individuální, okna jsou neutrální šedá, sdružená do horizontálních pásů. Celá hmota je obložena, například keramickými lícovkami v bílém odstínu s horizontálním členěním. Střecha je plechová falcovaná, světle šedá.

Za třetí, technická část, která je řešena efektivně a úsporně. To znamená obvodové zdivo bez zateplení, ocelové sloupy a plochá střecha lehké konstrukce s vegetačním souvrstvím. Směrem do zahrady je prostor parkování opticky oddělen svislými dřevěnými lamelami, které dávají alespoň jedné z fasád určitý výraz.