Výrobní areál GioMetal, Brno – Chrlice

2013 / realizace / Ateliér TECL, s.r.o. / foto: Ing. arch. Jana Liptáková

Cílem projektu byla revitalizace výrobního areálu společnosti GioMetal, která se zabývá kovovýrobou. Dvě původní haly byly stavebně upraveny, ostatní, menší stavby byly odstraněny (sklady, stará trafostanice,…). Větší, dvoupodlažní skladová hala, má nový vnější výraz, který se snaží zvýraznit původní industriální charakter budovy. Na fasádě jsou režné cihly, přiznané ocelové průvlaky a původní vysoká okna s vertikálním členěním. Na budovu navazuje nižší, jednopodlažní výrobní hala, ta nemá výtvarnou ambici, avšak směrem do ulice fasáda svým členěním navazuje na vysokou budovu.

Podél protilehlé hranice pozemku jsou umístěny tři nové hmoty. Malá a velká skladová hala a třípodlažní správní budova, která tvoří dominantu při vjezdu do areálu. Obě haly jsou pojednané střídmě ve vnějším výrazu – stejně jako protilehlá výrobní hala jsou šedé, omítané. Rozdílné funkci administrativní budovy odpovídá i rozdílná forma. Jde o lesklou kompaktní kubickou hmotu, jejíž východní nároží je odlehčeno zapuštěným vstupem a terasou v horním podlaží. Na fasádě se nepravidelně střídají štěrbiny oken a tmavé plochy hliníkového obkladu. Vztah mezi novou správní budovou (soudobou) a starou halou (historizující) je asi nejvýraznějším motivem návrhu.

Prostor mezi původními a novými halami tvoří komunikační dvůr, který je v zadní části zastřešen lehkou ocelovou konstrukcí s transparentní krytinou. Tento prostor umožňuje pohodlnou manipulaci s materiálem a výrobky mezi oběma stavebně oddělenými toky výroby a skladování.