Restaurace Retro Consistorium a rekonstrukce městského domu v Brně

2015 / realizace / Ateliér TECL, s.r.o. / foto: Kamil Saliba a Zora Vláčilová

Objekt se nachází v úzké pěší spojovací uličce mezi ulicí Dominikánskou a Zelným trhem v centru Brna. Původní hluboká gotická parcela sousedí s budovou obchodního komplexu Velký špalíček dokončeném v roce 2001. Nejstarší stavební vrstvy městského domu pocházejí dle stavebně historického průzkumu z 13. století. Jedná se konkrétně o fragmenty kamenného zdiva a později zazděných klenutých otvorů v 1.PP a 1.NP. Objekt byl dále v různých obdobích přestavován a starší vrstvy ustupovaly mladším. Dnešní podoba fasády – plastické členění a dekorativní výzdoba vzniklo až v 19. století.

Cílem stavebních úprav městského domu v historickém centru Brna bylo zejména: renovace památkově cenné fasády, sanační práce v suterénu, vyřešení nového provozu restaurace v 1.NP a 2.NP a jejího zázemí v 1.PP včetně interiéru provozovny, dispoziční úpravy v 3.NP, kde vznikl byt a kancelář a stavební úpravy 4.NP, kde je podkrovní byt.

Dalšími důležitými úkoly v rámci této intervence v památkově chráněném objektu byla renovace historicky hodnotných, dílčích stavebních prvků, které se dochovaly. Například očištění a zakonzervování fragmentů gotického zdiva ze 13. století v prostorách provozovny, dále renovace původního schodiště obkladem pískovcovými deskami, statické zajištění zbylých křížových a valených kleneb v 1.PP a 1.NP, remodelace poškozených dekorativních prvků historizující fasády včetně znovuvytvoření soklu kamenickým způsobem z pískovce atp.

Interiér restaurace Retro Consistorium čerpá z atmosféry historických prostorů a doplňuje je novými prvky a mobiliářem. Obnažené původní smíšené zdivo je doplněno dřevěnou dubovou podlahou, případně epoxidovou stěrkou, hrubými stěrkami na stěnách, obklady z mořených smrkových prken a kortenového plechu. V interiéru jsou použita nepřímá světla k akcentování hrubých zdí, lustry a přisazené lampy z patinované mosazi zhotovené pasířem na míru a směrová svítidla s menší intenzitou, které umožňují zónovat jednotlivá místa k sezení. V zadní části parcely je světlík, který byl upraven jako malá terasa položením paluby z modřínových desek. Prosvětlením zadní části provozovny dostává celý interiér hloubku.

Retro Consistorium