Modřínová sauna v zahradě

2021 / realizace / zahrada: Ing. Anna Tomšejová / foto zahrady: Tereza Oprchalová / technologie sauny: Saunujeme.cz

Kontext

Majitelé rodinného domu oslovili zahradní architektku, aby pro ně navrhla celkovou úpravu zahrady. Návrh zahrady přináší zcela nové prostorové uspořádání, terénní úpravy, koupací jezírko, pobytovou terasu, trávník, vyvýšené záhony a veškeré výsadby. Jedním z požadavků bylo i umístění sauny se zázemím. Zde teprve začíná náš příběh o modřínové sauně…

KONCEPT

Stavba je v podstatě nízký kvádr na půdorysu 7,5 x 3,6 metru, výšky 3,2 metru, umístěný do rohu zahrady a orientovaný podél jižní hranice pozemku. Kubický objem drobné stavby sestává ze tří odlišných částí. Východní, směrem k domu orientovaná, část tvoří uzavřený objem a obsahuje saunu pro dvě osoby se zázemím v podobě sprchy. Tato hmota, směrem ze severu, ustupuje, čímž se nároží opticky odlehčuje a provozně otevírá. Střední část je volná, plní funkci kryté relaxační terasy. Zcela vzadu je plný objem, který obsahuje zahradní sklad přístupný přímo ze zahrady. Obě plné hmoty umístěné na koncích jsou kompozičně propojeny deskou zastřešení a plochou kryté terasy.

Stavba působí ze všech stran kompaktně, kromě pohledu ze severu, kam se otevírá do prostoru zahrady vstupní terasou a přesahem střechy. Celá hmota je směrem do zahrady ucelená použitím jednoho materiálu na fasádě, konkrétně modřínovým obkladem v tmavě hnědém odstínu. Cílem je, aby stavba působila, co nejmenším dojmem, naprostým ideálem je, aby se stavba, v kombinaci se zelení, v zahradě zcela „ztratila“.

TECHNOLOGIE SAUNY

Saunujeme.cz