Ordinace praktické lékařky, Rájec

Kontext Dotčený objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou, stavební úpravy řeší pouze část 1.NP, kde se nachází nebytové prostory. Dům se nachází v rámci původní řadové zástavby jednopodlažních a dvoupodlažních rodinných domů. Ze severovýchodu objekt bezprostředně sousedí s řadovým rodinným domem, z druhé strany přiléhá, později přistavěný a v rámci ulice uskočený, dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Uliční fasádu tvoří […]

Kyber-funkcionalismus: Interiér bytu, Brno

KONTEXT Řešený byt kategorie 2+1 se nachází v bytovém domě, který byl postaven v roce 1937, jeho autory jsou architekti František Václavek a Eduard Göttlicher. Lineární pětipodlažní hmota má severojižní orientaci a sedlovou střechu. Vnější forma domu i racionální dispozice nájemního domu s malými byty odkazuje k meziválečné době vzniku, v Brně silně ovlivněné funkcionalismem. […]

Rodinný dům, Boskovice – Rovná

KONTEXT Pozemek určený k realizaci rodinného domu je součástí lokality Rovná, která se nachází v jihozápadní části zastavěného území města Boskovice. Jedná se o rozvojovou plochu, na kterou byla v roce 2018 zpracována územní studie. Z hlediska terénní topografie jde o hřbet táhnoucí se na sever od návrší Rovná, který odděluje dvě údolí – východní, kde leží Boskovice, a […]

Rekonstrukce rodinného domu, Boskovice

KONTEXT Ulice Švermova je v kontextu města Boskovic zcela unikátní, jde totiž o komplexní urbanistické řešení z počátku 20. století. Nová městská ulice, zakončená dominantou historizující budovy gymnázia z roku 1903 v prostoru Palackého náměstí, byla vymezena rodinnými domky s prvky lidové architektury a měla stromořadí. Z původní podoby domků, které vytvářely architektonicky kompaktní soubor, se do dneška příliš nedochovalo, čest […]

Rodinný dům, Boskovice – Vinohrádky

KONTEXT Pozemek určený pro novostavbu rodinného domu se nachází v západní části zastavěného území města Boskovice, v části zvané Vinohrádky. Jak již název napovídá, jde o svažitou oblast s jižní expozicí, která je z jihu vymezena údolím, kde vede silnice II/150 a ze severu terénním zlomem, kde svah končí a volně přechází do polí a […]

Revitalizace Kruhovského mlýna

Místo obklopené lesy. Louka, rybník, topoly. Mlýn, který tu byl, který sloužil. Torzo, které pomalu mizí. Místo, které si bere příroda zpět. – Zastavit ten proces, změnit jeho směr. Nekřičet, ale šeptat. Dát novou šanci, vdechnout život. S respektem ke starému, s respektem k přírodě. – Stát se pozorovatelem v kulisách minulosti. Být divákem a […]

Rekonstrukce rodinného domu v Kamenici nad Lipou

KAMENICKÉ ULIČKY Dům leží v dobře zachovalé původní zástavbě Kamenice nad Lipou, v “kamenických uličkách”. Nárožní dům má výrazný jižní štít a malý dvorek u štítu severního. K nejstarší části domu s klenutými stropy byla později přistavena novější část domu se stropy rovnými. Návrh zohledňuje tuto zajímavou skutečnost, jsou zachovány všechny klenuté prostory a materiálovým […]

Parter městského domu na Lidické v Brně

POPIS STAVBY Objekt je typickým příkladem řadového městského empírového domu se střídmým členěním a nízkou atikou. Symetricky organizovaná stavba má čtyři nadzemní podlaží. Na parter, kde jsou dva nebytové prostory rozdělené dlouhým průjezdem, navazují tři obytná podlaží. Fasáda obytné části je původní s okny zdobenými štukovými římsami a frontony lineární i segmentové geometrie. Z původní […]

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

PŘÍBĚH PARKU Společným vodítkem po formu parku je atmosféra bývalých lázní/plovárny, která byla několik posledních desetiletí zcela zapomenuta. Návrat k období plovárny jako k období, kdy v místě tepal život a bylo veselo. V místě je tedy záměr vybudovat park, který bude reminiscencí na původní plovárnu s náhonem od řeky. Místo bazénu mírně zahloubený trávník, místo náhonu rytmicky se opakující […]

Pivnice U čápa na Obilním trhu v Brně

Zadáním bylo vytvořit nový interiér zaběhlé a fungující značky pivnice poblíž parku a porodnice – odtud také název provozovny. Původní interiér nebyl v zásadě špatný, spíše již morálně zastaralý, šlo tedy o jakýsi „facelift“. Provozně vše zůstalo na svém místě, pouze to vypadá jinak a funguje o něco lépe. Nejzásadnější změny v interiéru se týkají například uvolnění […]